Thập Cẩm Nhúng Lẩu

Thập Cẩm Nhúng Lẩu một cách mà VAVI thể hiện tình yêu với các khách hàng của mình, để các bạn không cần tốn quá nhiều chi phí mà vẫn thưởng thức được hết tất cả các sản phẩm của VAVI trong 1 gói duy nhất.